เคียงข้างธุรกิจคุณ

เราเป็นบริษัทของคนไทยที่มุ่งหวังที่จะช่วยผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยบริการที่เอาใจใส่และจริงใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำเสนอบริการที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมไปอีกขั้นเพื่อให้คู่ค้ามีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่

วิสัยทัศน์

          มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่มีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและภูมิภาค กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม (CMLV)

พันธกิจ

         เสริมสร้างองค์กรเพื่อเป็นตัวเชื่อมที่จำเป็นในห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการบริการชั้นนำเพื่อมอบโซลูชั่นทางธุรกิจและช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าให้กับทั้งซัพพลายเออร์และลูกค้าของเรา

มั่นใจได้กับคุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนก่อนถึงมือคุณ

เราให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าซึ่งตรงตามมาตราฐานที่กำหนดไว้จากโรงงานผู้ผลิต โดยปราศจากการเจือปนและปลอมแปลงซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เราใส่ใจในการให้บริการด้วยคำมั่นสัญญาและความจริงใจในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าทั้งเรื่องของการจัดส่งที่ตรงตามกำหนดและความถูกต้องของสินค้าที่สามารถตรวจสอบได้

ช่วงเวลาที่ต่อเนื่องก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ระบบการจัดเก็บและขนส่ง

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นโรงงานผู้ผลิต ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญเรื่องการส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าให้ตรงตามเวลา ถูกต้องครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า โดยการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนการบรรจุและเพิ่มการจ้างบริษัทขนส่งเพื่อเพิ่มกำลังการขนส่งให้มากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมให้น่าอยู่

เราให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการนำเอาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำมาเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าที่จำหน่าย พร้อมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท Green Product โดยเรายินดีให้คำปรึกษากับคู่ค้าเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้