Slide 2

คุณภาพที่ขับเคลื่อนธุรกิจคุณ

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวไปข้างหน้าเราจึงมุ่งมั่นที่จะมอบบริการและระบบการจัดส่งด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่คุณวางใจได้

Slide 2

ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คุณวางใจ

เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคซึ่งครอบคลุมตามกฎระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

Slide 2

พันธมิตรทางการค้าระดับโลก

ความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกซึ่งแสดงถึงความสำเร็จและความเชื่อมั่นจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

Slide 2

ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คุณวางใจ

เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคซึ่งครอบคลุมตามกฎระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

Slide 2

คุณภาพที่ขับเคลื่อนธุรกิจคุณ

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวไปข้างหน้าเราจึงมุ่งมั่นที่จะมอบบริการและระบบการจัดส่งด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่คุณวางใจได้

Slide 2

พันธมิตรทางการค้าระดับโลก

ความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกซึ่งแสดงถึงความสำเร็จและความเชื่อมั่นจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์ คุณภาพที่คุณวางใจ

เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคซึ่งครอบคลุมตามกฎระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

SOLVENTS

Commodity Solvents

Oxygenated

Alcohols

Glycols

Ether

Ketones

Esters

Glycol Ether Esters

ExxonMobil Chemical Performance Fluids

Hydrocarbon

   Aromatics

   Non-Dearomatized

   Dearomatized

   Isoparaffins

Intermediate

   Fatty Alcohol

   Fatty Acid

Commodity Solvents

   Liquid Monomer

PLASTIC

Polypropylene (PP)

Homo Polymer

   Injecttion Grade

   Raffia Grade (Yarn Grade)

   Film Grade

   Nonwoven Grade

Block Copolymer

   Injection Grade

Performance Polymer

   Polymer Modifier Elastomer

Others

   Polyethylene Terephthalate (PET)

   Biodegradable Plastic (PLA)

   Bio-Plastic (Rice Husk Fiber Plastic)

   Low Density Polyethylene Resin (LDPE)

Commodity Solvents

   Liquid Monomer

BLENDING

   Solvent 532

   Solvent 631

   Custom Blends

 สารทำละลายทั่วไป

     กลุ่มฟังก์ชั่นที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ

กลุ่มแอลกอฮอล์

กลุ่มไกลคอล

กลุ่มคีโทน

กลุ่มเอสเทอร์

กลุ่มไกลคอลอีเทอร์

สารทำละลายภายใต้แบรนด์เอ็กซอนโมบิล

     สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

กลุ่มอโรมาติก

กลุ่มกำจัดอโรมาติกออก

กลุ่มไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว

     สารตัวกลางหรือสารมัธยันตร์

กลุ่มแอลกอฮอล์แบบไขมัน

กลุ่มกรดไขมัน

โมโนเมอร์

กลุ่มโมโนเมอร์สถานะของเหลว

บริการที่ตอบโจทย์ธุรกิจคุณ

เรามุ่งมั่นที่จะเติมเต็มคุณค่าให้กับธุรกิจของคุณตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

ทางเลือกเพื่อช่วยคุณบริหารความเสี่ยงของระบบขนส่งและการจัดเก็บสินค้า
บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าจากผู้ผลิตส่งตรงถึงมือคุณ

ทางเลือกเพื่อช่วยคุณบริหารจัดการต้นทุนของสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพและวางใจได้
บริการแนะนำและให้คำปรึกษาเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจคุณ

ทางเลือกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่ตอบโจทย์เฉพาะสำหรับธุรกิจคุณ
บริการจัดหาเอกสารและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคุณ

ทางเลือกเพื่อช่วยคุณบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธุรกิจ
บริการเพื่อช่วยคุณลดภาระการบริหารด้านการเงินระหว่างคุณและผู้ผลิต

พันธมิตรทางการค้าระดับโลก

ความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกซึ่งแสดงถึงความสำเร็จและความเชื่อมั่นจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

OUR SERVICES

Ukem Fulfill A Value-Adding Function In The Supply Chain

UKEM's Service & Solution

LOGISTICS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SALE & MARKETING

Experienced sales team with market expertise

  • Dedicated personal sales representative
  • Market intelligence
  • Demand forecast

CUSTOMER SUPPORT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

FINANCE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

LOGISTICS

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes).

SALE & MARKETING

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes).

CUSTOMER SUPPORT

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes).

FINANCE

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes).

LOGISTICS

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation 

SALE & MARKETING

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation 

CUSTOMER SUPPORT

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation 

FINANCE

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation 

เคมีภัณฑ์
เคมีภัณฑ์

กลุ่มลูกค้าที่ไว้วางใจ

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

สารยึดติด

ยานยนต์

พอลิเมอร์สังเคราะห์

อุตสาหกรรมการพิมพ์

อุตสาหกรรมการทำความสะอาด

สารเคลือบและการพิมพ์

บรรจุภัณฑ์

งานก่อสร้าง

อิเล็กทรอนิกส์

การแพทย์,ผู้บริโภค,ครัวเรือน

การแพทย์,ผู้บริโภค,ครัวเรือน สิ่งทอและเฟอร์นิเจอร์