Methyl Isobutyl Ketone

Methyl isobutyl ketone (MIBK) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นของเหลวไม่มีสี ใช้เป็นสารมัธยันตร์ (สารเคมีขั้นกลาง) เป็นตัวทำละลายสำหรับการผลิตสี ยาง สารเคมีอื่นๆ และน้ำยาทำความสะอาดในอุตสาหกรรม มีใช้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ มีประสิทธิภาพที่ดีในการละลายเรซินที่ใช้ในสี หมึกพิมพ์ แล็คเกอร์ และสารเคลือบพื้นผิวประเภทอื่นๆ

ชื่ออื่น ๆ : ไอโซโพรพิลอะซิโตน, 4-เมทิล-2-เพนทาโนน, เมทิล ไอโซบิวทิล คีโตน
CAS  : 108-10-1
สูตรทางเคมี : C6H12O
การประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม : * สี * ยาง * เซมิคอนดักเตอร์ * สารทำละลายเรซิน * แล็คเกอร์ * สารเคลือบผิว

ทีมงานของเรายินดีตอบทุกข้อสงสัย เรากำลังรอการติดต่อจากคุณ

You Have Any Questions?

Feel free to contact us.

Our Brenntag team is waiting to hear from you. It is easy to get in touch with a local Brenntag representative, either by phone, email or fill out the form to begin the conversation.

We are fully committed to providing high quality and environment-friendly solvents in response tothe varied demands of today’s customers and consumers. We are completely dedicated to our task, as we believe it will help to further improve the quality of life of Thai people.

CONTACT