ExxonMobil™ neo acids

ExxonMobil™ neo acids แสดงโครงสร้างที่มีการแตกแขนงสูง โดยที่หมู่คาร์บอกซิลิกติดอยู่กับอะตอมของคาร์บอนควอเทอร์นารีโดยที่ R1, R2 และ R3 เป็นกลุ่มอัลคิล โครงสร้างที่มีลักษณะความเกะกะอันเกิดจากโครงสร้างกรดนีโอช่วยให้เกิดความเสถียรทางความร้อนและไฮโดรไลติกที่ดีเยี่ยมในอนุพันธ์ และยังช่วยให้กรดนีโอเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างสารเคลือบอนุพันธ์ 

ชื่ออื่น ๆ : กรดนีโอดีคาโนอิก
CAS  : 26896-20-8
สูตรทางเคมี : Complex Substance
การประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม : ExxonMobil™ neo acids ถูกใช้เป็นสารตัวกลางหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เกลือโลหะของกรดนีโอเดคาโนอิกสามารถประยุกต์ใช้ได้ในงานหลากหลายรูปแบบ เช่น สารเติมแต่งช่วยให้สีแห้งเร็ว สารทำให้คงตัวสำหรับพีวีซี หรือตัวเร่งปฏิกิริยา ในส่วนอนุพันธ์เปอร์ออกไซด์จะใช้เป็นตัวเริ่มปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชัน ในส่วนอนุพันธ์เอสเทอร์ของกรดนีโอเดคาโนอิกใช้ในการเคลือบพื้นผิว ในสภาวะโมเลกุลที่เป็นกลาง กรดนีโอเดคาโนอิกถูกใช้เป็นของไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ

ทีมงานของเรายินดีตอบทุกข้อสงสัย เรากำลังรอการติดต่อจากคุณ

You Have Any Questions?

Feel free to contact us.

Our Brenntag team is waiting to hear from you. It is easy to get in touch with a local Brenntag representative, either by phone, email or fill out the form to begin the conversation.

We are fully committed to providing high quality and environment-friendly solvents in response tothe varied demands of today’s customers and consumers. We are completely dedicated to our task, as we believe it will help to further improve the quality of life of Thai people.

CONTACT