Ethyl Glycol Acetate

Ethyl glycol acetate (EGA) เป็นของเหลวใสไม่มีสี มีกลิ่นคล้ายเอสเตอร์อ่อน ๆ
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถละลายได้ดีในตัวทำละลายอินทรีย์และสามารถละลายได้บางส่วนในน้ำ มีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายที่ดีเยี่ยมสำหรับเรซินธรรมชาติและเรซินสังเคราะห์หลายชนิด และถูกใช้ในหมึกพิมพ์และสูตรการเคลือบผิว นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการทำละลายที่สูงกว่า Ethyl Glycol โดยสามารถละลายยางคลอรีนและเรซินธรรมชาติสังเคราะห์และอัลคิดหลายชนิดรวมทั้งเซลลูโลสเอสเทอร์และอีเทอร์ ยกเว้นเซลลูโลสอะซิเตท

ชื่ออื่น ๆ : 2-เอทธอกซีเอทธิล อะซีเตท, ออกซิตอล อะซีเตท, เซลโลโซล์ฟ อะซีเตท, เอทิลีนไกลคอลโมโนเอทิลอีเทอร์อะซิเตท, อีจีอีอีเอ, เอทิลีนไกลคอลเอทิลอีเทอร์อะซิเตท
CAS  : 111-15-9
สูตรทางเคมี : C6H12O3
การประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม : * ผลิตแลคเกอร์ไนโตรเซลลูโลส * ผลิตเรซินสังเคราะห์ * หมึกพิมพ์ * สารเคลือบผิว * ตัวทำละลายเสริมเพื่อลดความหนืดในสีที่มีปริมาณเนื้อสีสูง (high solids paints)

ทีมงานของเรายินดีตอบทุกข้อสงสัย เรากำลังรอการติดต่อจากคุณ

You Have Any Questions?

Feel free to contact us.

Our Brenntag team is waiting to hear from you. It is easy to get in touch with a local Brenntag representative, either by phone, email or fill out the form to begin the conversation.

We are fully committed to providing high quality and environment-friendly solvents in response tothe varied demands of today’s customers and consumers. We are completely dedicated to our task, as we believe it will help to further improve the quality of life of Thai people.

CONTACT