ยกระดับทางเลือกใหม่ เป็น SolvessoTM 100 เพื่อสูตรเคมีเกษตรของคุณ

 

แม้ว่านวัตกรรมในอุตสาหกรรมเคมีเกษตรจะพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางเกษตรกรรม ได้ดียิ่งขึ้นในทุกๆปีแต่ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบ ด้านความปลอดภัย สุขภาพ และที่
สำคัญคือด้านสิ่งแวดล้อม นี่จึงเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและยังต้องราคาถูกด้วย ให้กับ จำนวนประชากรโลกที่กำลังขยายตัว
สิ่งที่ควรทำเพื่อโลก คือการเปลี่ยนจากสารเคมีที่อันตราย อย่าง ไซลีน มาเป็น SolvessoTM 100 เป็นหนึ่งในทางเลือกส าคัญ ที่มีทั้งความปลอดภัย สูงและเป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำ