UKEM numberแผนกลูกค้าสัมพันธ์ : +66-2881-8288
UKEM Line idLine ID: UKEM

เพราะจุดมุ่งหมายของเราคือ การได้เห็นธุรกิจของคุณก้าวไปข้างหน้า

เราจึงมุ่งม่ันบริการ ด้วยความพร้อมของระบบการเก็บและจัดส่ง พร้อมทั้งบุคลากรคุณภาพ ทำให้เราส่งมอบสินค้าและบริการที่คุณมั่นใจ เพื่อให้ธุรกิจคุณพร้อมที่จะก้าวไป อย่างไม่หยุดยั้ง

Tanks Terminal

คลังสินค้าและแท้งค์เก็บเคมีที่มีความจุ
มากกว่า 2.5 ล้านลิตร ที่ได้มาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยในระดับสากล

test

Fleet & Transportation

ระบบขนส่งสินค้าทั้งรถบรรจุเคมีเหลว
และเคมีถัง ที่พร้อมให้บริการลูกค้ามากกว่า
500,000 ลิตรต่อวัน

test

Sales & Services

บุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญ
ในการที่จะแนะนำผลิตภัฒน์ที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจของคุณ

คุณภาพและบริการที่คุณมั่นใจ

เราให้ความสำคัญของคุณภาพสินค้าซึ่งตรงตามมาตราฐานที่กำหนดไว้จากโรงงาน ผู้ผลิตโดยปราศจากการเจือปนและปลอมแปลง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และให้บริการด้วยคำมั่นสัญญาและความจริงใจในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าทั้งเรื่องของ การจัดส่งที่ตรงตามกำหนดและความถูกต้องของสินค้าที่สามารถตรวจสอบได้

ความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนจากพาร์ทเนอร์ระดับโลก ซึ่งแสดงถึง
ความสำเร็จและความเชื่อมั่นจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

โซลูชั่นและสินค้าที่ตอบทุกความต้องการของธุรกิจคุณ

หลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบขอใบเสนอราคา และสั่งสินค้าออนไลน์ พร้อมจัดส่งด่วนภายใน 24 ชม*

*เมื่อสั่งสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่ระบุ และมีค่าบริการการส่งด้วยเพิ่มเติม